Legislaţie

Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri;

Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Hotararea Guvernului nr.1456/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National in perioada 2022-2027; Anexa HG nr.1456/2022

Hotararea Guvernului nr.933/2017 privind aprobarea Programului Statistic National Multianual 2018-2020;

Cadru legal  INS

Norme de confidenţialitate

Informare GDPR

Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal