Programe şi strategii

Plan de integritate 2022 DJS Ialomița

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a DJS Ialomița

Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 – DJS Ialomița

Programe şi strategii

Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor generate de D.J.S Ialomiţa

Decizia nr.33 din 05.07.2022 comisie paritară – DJS Ialomița

Decizia nr.31 din 29.06.2022 stabilire perioada desemnare membrii comisie paritară –  DJS Ialomița