Agricultură

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi pe forme de proprietate

Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar la principalele culturi

Suprafaţa viilor pe rod pe forme de proprietate

Producţia totală de struguri, pe forme de proprietate

Producţia medie de struguri la hectar, pe forme de proprietate

Numărul pomilor fructiferi, pe forme de proprietate

Producţia de fructe pe specii de pomi şi forme de proprietate

Producţia medie de fructe pe specii de pomi pe forme de proprietate

Efectivele de animale, pe categorii de animale și forme de proprietate

Producţia agricolă animală pe forme de proprietate

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie

Valoarea producției ramurii agricole pe sectoare, forme de proprietate – serie nouă