Locuinţe şi utilităţi publice

Fondul de locuinţe

Canalizare publică şi spaţii verzi

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

Reţeaua şi volumul gazelor nasturale distribuite

Localităţile în care se distribuie energie termică

Străzile orăşeneşti

Reţeaua de distribuţie a apei potabile