I. INDUSTRIE
 (%)
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
(serie brută) 
luna corespunzătoare din anul precedent = 100  1.I-28.II.2019
faţă de
1.I-28.II.20181)
2018 2019
feb. mar. apr. mai  iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.1)
Total judet 82.5 60.3 58.6 93.6 111.7 107.6 120.3 92.7 92.1 88.2 78.2 86.4 97.0 91.7
1) Date provizorii
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. 
 (%)
2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) luna corespunzătoare din anul precedent = 100  1.I-28.II.2019
faţă de
1.I-28.II.20181)
2018 2019
feb. mar. apr. mai  iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.1)
Total judet  80.4 80.2 77.0 84.7 112.2 97.3 101.2 75.3 95.7 99.8 79.5 92.5 135.4 113.9
1) Date provizorii
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.
II. COMERŢ INTERNAŢIONAL
mii euro
3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI 20171) 2018
dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct.2) nov.2) dec.3) 1.I-31.XII3)
Total exporturi FOB 16432 13786 12090 15497 15735 16641 18099 16792 16594 16640 16813 13427 13336 185451
Total importuri CIF 18981 11384 12288 15236 12907 15041 18363 25239 20153 14973 17909 18831 15372 197696
Sold FOB/CIF -2549 2402 -198 261 2828 1600 -264 -8447 -3559 1667 -1096 -5404 -2036 -12245
1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii
III. TURISM
număr
4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri de structuri de primire turistică  2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total judeţ 1309 1882 2651 2773 6124 5890 6246 4952 4238 2191 2229 1615 1833  
din care:                          
Hoteluri 892 1202 1602 1518 5295 4474 4828 3862 3255 1482 1610 946 1238
Moteluri 207 252 624 887 541 645 632 668 634 413 336 322 267
Vile turistice 15 50 74 43 56 171 160 32 19 55 47 43 48
Cabane turistice - - - - - 6 2 - - - - - -
Pensiuni turistice  - - 9 18 50 20 36 12 7 1 - - -
Pensiuni agroturistice  9 63 73 52 5 2 1 - - - - - -
 
număr
5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri de structuri de primire turistică  2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total judeţ 1890 2373 7453 5979 24271 29957 33996 28034 26383 4907 2946 2443 2529
din care:                          
Hoteluri 1319 1569 5977 4412 23299 26509 30469 26330 24757 3819 2223 1670 1828
Moteluri 232 270 859 947 637 742 721 1023 1015 615 371 361 313
Vile turistice 15 50 74 43 56 452 586 32 19 55 47 43 48
Cabane turistice - - - - - 6 2 - - - - - -
Pensiuni turistice  - - 9 22 56 36 36 18 7 2 - - -
Pensiuni agroturistice  18 124 144 98 5 2 1 - - - - - -
(%)
6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE 2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total judeţ  12,1 14,3 17,6 10,7 42,4 50,2 57,1 52,3 48,9 11,1 8,5 12,5 14,5
 
IV. FORŢA DE MUNCĂ
persoane
7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei  2018 *)  2019 *)
feb.1) mar.1) apr.1) mai 1) iun.1) iul.2) aug.2) sep.2) oct.2) nov.2) dec.2) ian.2) feb.2)
Total judeţ 45353 45605 45649 45736 45817 45872 45814 45843 45874 45897 45732 46110 46328
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 5198 5227 5232 5242 5251 5257 5251 5254 5258 5260 5241 5285 5310
Industrie şi Construcţii  12859 12931 12943 12968 12991 13007 12990 12998 13007 13014 12967 13074 13136
Servicii **) 27296 27447 27474 27526 27575 27608 27573 27591 27609 27623 27524 27751 27882
Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. 
*) Date operative
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
1) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2018 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.
2) Începând cu luna iulie 2018, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.
lei/persoana
8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT  2018 *) 2019 *)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total judeţ 3417 3612 3691 3712 3680 3662 3619 3766 3813 3939 3973 3864 3972
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 3259 3150 3476 3557 3360 3568 3340 3863 3571 4021 3843 3400 3538
Industrie şi Construcţii  3125 3121 3250 3185 3164 3197 3230 3218 3259 3319 3449 3209 3392
Servicii **) 3563 3901 3921 3975 3970 3882 3839 3970 4095 4176 4214 4261 4310
*) Date operative
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.
Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.
lei/persoana
9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET  2018 *) 2019 *)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total judeţ 2053 2170 2213 2229 2208 2193 2168 2256 2283 2356 2370 2328 2393
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 1964 1898 2082 2147 2020 2136 2009 2306 2133 2395 2288 2045 2120
Industrie şi Construcţii  1890 1892 1967 1928 1917 1932 1947 1946 1972 2006 2073 2025 2150
Servicii **) 2135 2335 2343 2377 2373 2318 2293 2372 2444 2490 2507 2528 2556
*) Date operative
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Vezi Notele 1-2 de la tabelul 8
Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”
Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
persoane
10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei 2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total judeţ 6361 6043 5655 5447 5317 5181 5412 5208 4988 5063 5268 5248 5262
Bărbaţi 3772 3476 3284 3157 3079 2963 3084 2948 2805 2888 3084 3100 3065
Femei 2589 2567 2371 2290 2238 2218 2328 2260 2183 2175 2184 2148 2197
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(%)
11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei  2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total judeţ 6,7 6,4 6,0 5,8 5,6 5,5 5,7 5,5 5,3 5,4 5,6 5,5 5,6
Bărbaţi 7,3 6,8 6,4 6.1 6,0 5,8 6,0 5,7 5.5 5,6 6,0 6,0 6,0
Femei 6,0 6,0 5,5 5,3 5,2 5,2 5,4 5,2 5.1 5,1 5,1 5,0 5,1
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
V. INDICATORI SOCIALI
12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 2017 2018
trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV
Numărul mediu al pensionarilor - (persoane) 55750 55581 55515 55502 55372 55237 55159 55158
Pensia medie – (lei)  852 853 930 931 932 932 1025 1025
 
 
 
 
număr
13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI (persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România)
date absolute
2018 1) 20191)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
   Născuţi-vii 151 173 135 185 197 262 237 245 212 215 170 192 131
   Decedaţi  310 428 315 301 274 299 300 260 295 306 407 398 299
   Spor natural  -159 -255 -180 -116 -77 -37 -63 -15 -83 -91 -237 -206 -168
   Căsătorii  68 56 132 103 158 178 232 258 160 99 69 48 68
   Divorţuri  22 35 15 33 17 24 32 16 30 45 161 4 19
   Decedaţi sub 1 an  0 0 2 1 1 0 1 2 3 4 0 0 0
1) Date provizorii
Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa tatălui, decesele după domiciliul sau reşedinţa decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor.
VI. CONSTRUCŢII
număr
14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE  2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total judeţ 19 40 53 52 55 50 41 51 57 44 33 23 24
 
număr
15. LOCUINŢE TERMINATE  2017 2018
trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV1)
Locuinţe terminate 56 96 100 109 45 56 125 95
mediul urban 24 30 33 28 11 17 46 22
mediul rural 32 66 67 81 34 39 79 73
1) Date provizorii
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.
VII. ALŢI INDICATORI
 
16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS
- în luna februarie 2019 -
Înmatriculări de
societăţi comerciale
- număr -
Valoarea capitalului social total subscris exprimat in 
Moneda naţională
  - mii lei -
Valută
Dolari SUA EURO
Total judeţ 2 2,2 529,1 464,0
Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului