Nivel național
I. INDUSTRIE
 
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-28.II.2019
faţă de
1.I-28.II.20182)
2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.1) feb.2)
Total ţară 106,0 101,2 104,2 101,0 105,5 107,3 103,8 100,6 103,5 102,5 99,2 100,1 101,9 101,0
Industrie extractivă 105,4 107,7 96,3 96,5 105,1 104,3 96,9 95,5 96,9 99,5 91,3 101,1 98,5 99,8
Industrie prelucrătoare  107,0 100,0 106,1 101,8 106,3 108,1 104,2 101,0 104,2 103,0 99,4 99,4 103,1 101,3
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 101,0 106,2 95,9 97,2 99,4 102,9 104,5 99,7 101,9 100,3 101,5 103,5 96,9 100,2
1) Date rectificate
 2) Date provizorii
2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) (%) luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-28.II.2019
faţă de
1.I-28.II.20182)
2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.1) feb.2)
Total ţară 112,0 109,9 114,9 111,4 115,2 117,0 108,6 107,9 113,3 109,3 102,8 103,6 111,1 107,4
 1) Date rectificate
2) Date provizorii
3. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) (%) luna precedenta = 100
2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.1) feb.2)
Total ţară 100,20 100,16 100,35 100,84 100,64 99,87 100,63 100,27 101,18 99,25 99,79 100,62 101,11
1)Date rectificate
2)Date provizorii
II. COMERŢ INTERIOR. SERVICII
4. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
-
serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-28.II.2019
faţă de
1.I-28.II.20182)
2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.1) feb.2)
Total ţară 104,6 103,5 106,4 106,3 107,4 105,4 101,5 102,7 106,6 107,0 104,0 107,4 109,1 108,2
Cu vânzare predominantă de produse alimentare,băuturi şi tutun 108,0 111,8 102,6 104,2 108,0 105,9 106,2 104,5 105,6 105,0 104,7 105,3 103,8 104,5
Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 104,2 102,1 107,5 106,3 108,4 107,3 103,7 101,4 104,9 108,8 104,1 110,2 112,6 111,4
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
5. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-28.II.2019
faţă de
1.I-28.II.20182)
2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.1) feb.2)
Total ţară 106,7 101,4 116,4 110,7 107,2 112,8 101,1 96,3 104,0 107,6 106,4 105,9 104,2 105,0
Comerţul cu autovehicule 114,7 109,9 124,6 119,7 116,5 124,2 106,4 102,4 109,6 113,4 116,6 105,9 96,9 101,1
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 93,2 86,2 95,0 91,1 81,4 85,4 84,3 80,8 82,8 93,9 89,6 106,9 103,8 105,3
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 98,4 92,9 111,9 103,9 102,5 105,9 99,0 91,3 102,9 102,7 91,8 104,8 118,7 111,7
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 135,0 125,6 133,3 114,0 119,4 146,4 147,0 150,7 156,5 143,5 151,7 132,2 152,9 142,9
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
6. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-28.II.2019
faţă de
1.I-28.II.20182)
2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.1) feb.2)
Total ţară
    din care:
107,3 103,9 106,9 103,4 102,2 105,5 105,1 107,4 106,6 108,8 105,6 115,1 117,9 116,5
Hoteluri şi restaurante 104,7 105,3 107,5 105,2 101,0 103,3 104,2 111,5 113,7 118,5 117,2 120,6 125,8 123,2
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 103,0 100,5 103,4 105,3 110,2 108,9 102,0 103,9 97,8 100,1 91,2 105,9 112,1 108,9
Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 131,7 104,5 112,4 93,2 95,1 109,1 112,6 95,7 92,4 84,4 94,7 112,0 94,8 102,6
Coafură şi alte activităţi 98,1 98,4 97,8 105,7 107,4 116,7 125,8 118,2 120,2 118,2 94,8 106,6 123,1 114,5
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 107,5 111,4 101,4 95,6 90,7 90,8 86,7 87,0 103,4 110,4 101,6 111,9 109,1 110,5
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
III. COMERŢ INTERNAŢIONAL
7. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI
 (mii euro)
20181) 2019
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2)
Exporturi FOB 5424567 5456542 6107202 5233899 5870896 5883477 5900566 5132966 5839969 6337500 5941476 4604079 5510701
Importuri CIF 6201955 6341135 7167940 6250417 7143874 7186679 7172815 6532357 6813333 8227045 7509257 6320021 6770022
Sold FOB/CIF -777388 -884593 -1060738 -1016518 -1272978 -1303202 -1272249 -1399391 -973364 -1889545 -1567781 -1715942 -1259321
1) Date provizorii; 2) Date estimate
IV. TURISM
8. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ - (număr) 2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total ţară, din care: 705873 761622 844215 1022196 1208603 1594274 1848953 1298367 1069154 917737 816821 758439 758826
Hoteluri 503343 558048 602586 729731 875275 1110688 1248287 925113 770569 672996 565759 530662 541641
Moteluri  15661 17341 19691 21173 22613 31411 36222 26349 23768 19906 17885 16839 16546
Vile turistice 23982 21603 25808 31058 38331 63357 76978 42426 32337 26847 28369 26294 24445
Cabane turistice 9020 6747 7386 9809 10669 18895 25687 15295 10839 8228 10514 11207 9857
Pensiuni turistice  75208 75510 86227 97495 106244 134459 160159 119779 102846 88133 86662 80188 78883
Pensiuni agroturistice  54434 53537 71269 91315 98582 141520 179474 114869 90225 70183 79950 68469 63095
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.
9. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ - (număr) 2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total ţară, din care: 1343719 1423288 1605651 1926079 2700440 4257406 4950941 2981911 2297351 1959759 1641020 1472761 1496516
Hoteluri 965803 1072536 1172275 1412247 2075026 3173282 3589442 2255445 1759715 1519729 1157177 1043767 1086208
Moteluri  27075 29195 30178 32542 36844 49281 58558 41823 38935 33245 29191 25534 26020
Vile turistice 43245 36218 46203 58087 79969 168640 215626 96901 64806 51327 54344 51253 47803
Cabane turistice 17183 10823 12046 15319 16669 36011 45363 26891 17611 13704 20518 21176 18801
Pensiuni turistice  137525 126684 147014 165256 183928 251994 33401 218601 179399 152704 163263 149020 145914
Pensiuni agroturistice  100923 92891 135967 161868 182786 284700 368262 215977 162562 128494 164612 132485 122468
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.
10. INDICII DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE (%) 2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total ţară  23,9 22,5 24,8 26,6 32,3 44,0 51,5 36,9 33,1 30,0 24,5 23,4 26,3
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.
V. PREŢURI
11. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM AL POPULAŢIEI (%) luna precedenta = 100
2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total ţară  100,30 100,29 100,54 100,47 100,02 99,52 100,28 100,47 100,52 99,87 100,16 100,83 100,79
Mărfuri alimentare 100,61 100,48 100,18 100,54 99,76 99,20 99,83 100,83 100,61 99,73 100,67 101,30 101,27
Mărfuri nealimentare 100,13 100,15 101,00 100,58 100,14 99,45 100,66 100,32 100,52 99,87 99,82 100,63 100,57
Servicii 100,18 100,30 100,09 100,10 100,20 100,24 100,13 100,26 100,35 100,11 100,15 100,57 100,55
VI. FORŢĂ DE MUNCĂ
12. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT (lei) 2018 1) 20191)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total ţară  4128 4488 4512 4494 4527 4510 4449 4482 4532 4658 4938 4837 4819
Agricultură, silvicultură şi pescuit 3394 3345 3528 3584 3517 3538 3519 3542 3537 4236 4206 3693 3746
Industrie 3780 4074 4094 4071 4126 4155 4043 4080 4109 4276 4561 4279 4219
Construcţii 3217 3365 3400 3298 3316 3344 3335 3341 3401 3450 3586 3771 3810
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 3636 3924 3889 3784 3939 3844 3816 3788 3843 3966 4282 4071 4092
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 3567 3644 3745 3711 3809 3791 3797 3809 3838 3834 4222 4071 3976
Transporturi pe apă 4294 4501 4701 4591 4474 4647 4766 4603 4639 4790 4951 4713 4733
Transporturi aeriene 8616 8667 8805 8862 8895 9045 9236 9164 9186 9051 8951 9079 8747
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport  5241 5484 5740 5418 5722 6067 5632 5527 6052 5926 8219 6285 5929
Activităţi de poştă şi de curier 3058 3120 3146 3148 3143 3170 3163 3153 3224 3406 3447 3406 3393
Hoteluri şi restaurante 2477 2534 2584 2563 2567 2598 2573 2589 2607 2629 2744 2934 2884
Informaţii şi comunicaţii 8054 8563 8485 8420 8760 8525 8486 8614 8519 8915 9271 8854 8838
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 7313 8131 8891 9619 8136 8220 7830 7827 7981 8176 10090 8082 8194
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale 8117 10239 10152 8460 9008 8557 8090 8141 8376 8243 9161 9436 8898
Tranzacţii imobiliare 3680 4572 4434 3904 4023 3870 3967 4013 3988 4012 4638 4257 4044
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, din care: 5835 6408 5928 6065 6015 6010 5965 6032 6091 6179 6715 6536 6624
Cercetare-dezvoltare  6167 6433 6754 6802 6693 6953 6783 6992 6994 7369 7406 6755 6964
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*)  6969 7059 7052 7119 7110 7161 7164 7176 7206 7318 7343 7805 7924
Învăţământ 4056 4810 4721 4825 4752 4568 4475 4622 4825 4879 5003 5506 5569
Sănătate şi asistenţă socială 4643 5699 5837 5904 5915 5932 5911 5928 5950 5985 6102 6302 6223
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 3641 3700 3868 3806 3853 3851 3800 3895 3869 3990 4265 4354 4363
Alte activităţi de servicii 2839 3007 3015 3044 3094 3121 3076 3068 3076 3091 3247 3271 3278
1) Date operative
*) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Nota 2: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”
13. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE, la sfârşitul perioadei (mii persoane) 2018 1) 20191)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total ţară  4902,0 4915,6 4920,7 4930,8 4940,2 4946,5 4939,8 4943,2 4946,8 4949,4 4930,4 4960,3 4971,7
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 113,8 114,2 115,0 116,1 116,7 117,1 117,2 117,2 117,1 116,8 116,1 116,2 116,8
Industrie 1393,7 1397,9 1390,4 1387,2 1386,1 1387,5 1381,8 1378,9 1378,5 1377,6 1368,1 1375,6 1377,0
Construcţii 378,8 381,1 383,9 386,3 387,2 387,2 387,1 386,5 386,0 385,2 381,9 381,6 384,2
Servicii *) 3015,7 3022,4 3031,4 3041,20 3050,20 3054,7 3053,7 3060,6 3065,2 3069,8 3064,3 3086,9 3093,7
Notă: Datele lunare privind efectivul salariaților sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
1) Date operative
*) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
                   
14. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI, la sfârşitul perioadei (mii persoane) 2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total ţară  344,4 332,7 313,0 304,0 304,4 305,4 302,6 296,8 290,2 289,6 288,9 289,6 288,6
Bărbaţi 199,9 192,8 180,3 174,3 172,8 171,6 169,0 164,6 159,2 158,1 159,7 161,7 161,1
Femei 144,5 139,9 132,7 129,7 131,6 133,8 133,6 132,2 131,0 131,5 129,2 127,9 127,5
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
15. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT, la sfârşitul perioadei (%) 2018 2019
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Total ţară  4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Bărbaţi 4,2 4,1 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4
Femei 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
VII. INDICATORI SOCIALI
16. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ
A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT
2017 2018
trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV1)
Numărul mediu al pensionarilor - mii persoane  4672 4673 4678 4688 4686 4680 4683 4688
Pensia medie – lei  981 982 1070 1071 1072 1073 1180 1180
1) Date provizorii
17. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România)
- date absolute - (număr)
20181) 20191)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
   Născuţi-vii 12691 13685 12709 15301 15067 18143 19033 17055 18131 14993 14819 16969 12374
   Decedaţi 22828 25239 21619 20924 19189 20152 20463 18726 23243 21752 25558 26836 22110
   Spor natural -10137 -11554 -8910 -5623 -4122 -2009 -1430 -1671 -5112 -6759 -10739 -9867 -9736
   Căsătorii 6095 6178 10791 12294 13302 18635 22806 20149 13084 7005 7199 5270 5287
   Divorţuri 2909 2805 2577 2440 2434 2211 2269 2584 2776 2559 2723 896 2360
   Decedaţi sub 1 an 94 92 94 130 112 84 98 103 106 100 88 104 83
1) Date provizorii
VIII. ALŢI INDICATORI
18. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE
CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS,
- în luna februarie 2019 -
Înmatriculări de societăţi comerciale
- număr -
Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: 
Moneda naţională               
 - mii lei -
Valută
Dolari SUA EURO
Total țară 501 7161,8 1706768,7 1509678,2