Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Ialomița

 

Organizarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ialomiţa

Numărul de posturi, organigrama, statul de funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară ale direcţiei, sunt aprobate prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa are următoarea structură  organizatorică:

  • Serviciul de producţie statistică;
  • Compartimentul gestionare resurse umane şi contabilitate;
  • Compartimentul de sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul;
  • Compartimentul  IT şi infrastructură statistică.

Organigrama

Regulamentul intern al Direcţiei Judeţene de Statistică Ialomiţa actualizat la 20.07.2018

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Judeţene de Statistică Ialomiţa -2021

Decizia nr.33 din 05.07.2022 comisie paritară – DJS Ialomița

Decizia nr.31 din 29.06.2022 stabilire perioada desemnare membrii comisie paritară –  DJS Ialomița