Activitatea întreprinderii

 

Unități locale active, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime dupa numărul de salariați

Întreprinderi active, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de salariați

Cifra de afaceri din unităţile locale pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Personalul din unitățile locale active, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2

Investitii  brute în bunuri corporale din unităţile locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Investiţii nete din unităţile locale pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Întreprinzători privaţi, pe tipuri de întreprinzători